Čelem vzad číslo 10 - Památky UNESCO

Přejít o stránku zpět   Vytisknout tuto stránku   Poslat článek e-mailem   Kniha hostů   Přejít o stránku vpřed

TIP: publikace České dějiny do roku 1914 Evropa do roku 1914 a od hlavního redaktora stránek Čelem vzad.
Ostatní články v této kapitole: Bergstaden Røros, Vila Tugendhat
Zobrazit všechny články v této kapitole
Návštěvnost článků
Obsah tohoto čísla

Světové kulturní dědictví UNESCO


Hodnocení článku: 2.9 Hodnocení 2.9 z 5 (40 hodnocení)
 
Ohodnoťte článek "Světové kulturní dědictví UNESCO":
 Hodnocení 1 z 5 (nejhorší)
 Hodnocení 2 z 5
 Hodnocení 3 z 5
 Hodnocení 4 z 5
 Hodnocení 5 z 5 (nejlepší)

Znak památek UNESCO"Záchrana, zabezpečení i zpřístupnění nejvýznamnějších kulturních, historických a přírodních pozoruhodností světa." - to je základní a svého času převratný cíl celosvětové úmluvy o ochraně kulturního dědictví lidstva.

Historickým přelomem v úsilí o zachování historických a přírodních pokladů planety Země se stalo vypracování Konvence ochrany a uchování kulturního a přírodního bohatství Země mezinárodní organizací při OSN - UNESCO. Ratifikační proces byl zahájen roku 1973, roku 1974 Konvenci ratifikovalo 10 států. Počáteční rozpaky a posléze i krize tohoto celosvětového snažení byly překonány definitivně koncem 80. let, v současné době je Konvence podporována celkem již 167 státy!

Výběr památek, které jsou zařazovány na prestižní Seznam památek světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, je velmi přísný a probíhá přesně podle procedury Konvence světového dědictví - WORLD HERITAGE. Návrhy podávají příslušné národní komise do centrály v Paříži, následuje další kolo výběru, nominace do oficiální návrhové listiny daného roku, zhodnocení odbornými komisemi, shrnutí a vyjádření světového centra. Po všech těchto složitých procedurách definitivně potvrdí (či zamítne) zápis pravidelné prosincové zasedání.

Objekty, usilující o zápis, se dělí na pokladnice kultury (v současnosti 554), klenotnice přírody (144) či smíšenou kategorii (23 lokalit). Památky jsou i nadále sledovány - v případě nerespektování zásad ochrany hrozí i vyškrtnutí ze seznamu.

V roce 2002 je tedy na listině WORLD HERITAGE celkem 721 kulturních a přírodních pamětihodností ze 124 států; další přibudou v prosinci r. 2002. Všechny tyto památky se mohou označovat znakem světového dědictví, který rovněž symbolizuje vzájemné prolínání kultury a přírody: centrální čtverec je formou, kterou vytvořil člověk, kruh představuje přírodu, oba tvary jsou přitom propojeny úzkou vazbou, stejně jako kultura neexistuje mimo přírodu. Emblém je kulatý jako svět, ale současně tento kruh představuje ochranu.

Jako zvláštní přílohu Čelem vzad 10 jsme pro Vás připravili výběr z tohoto jinak celosvětového seznamu - Seznam evropských památek UNESCO. Pokud v něm není lokalita nějak blíže konkretizována, označuje zpravidla buď přímo danou památku (např. hrad nebo zámek) či celé historické jádro města (nebo alespoň všechny nejznámější památky), případně celou přírodní lokalitu, případně kombinaci přírodních i historických památek v celé oblasti; uveden je vždy také rok zápisu. U Ruska a také Turecka uvádíme i ty památky, které se nalézají v asijských částech těchto zemí. Pokud je možno, respektujeme vžitý český název pro danou lokalitu; tuto zásadu jsme ale nemohli dodržet stoprocentně. Omlouváme se za možné drobné omyly v popisu památky či jejího názvu. Věříme však, že tyto případné - a snad vcelku nepatrné - nedostatky budou dostatečně vyváženy informační hodnotou a užitečností celého materiálu. (Úplný seznam najdete na internetové adrese www.unesco.org/whc/heritage.htm.)
 
Ohodnoťte článek "Světové kulturní dědictví UNESCO":
 Hodnocení 1 z 5 (nejhorší)
 Hodnocení 2 z 5
 Hodnocení 3 z 5
 Hodnocení 4 z 5
 Hodnocení 5 z 5 (nejlepší)


Ostatní články v této kapitole: Bergstaden Røros, Vila Tugendhat
Zobrazit všechny články v této kapitole
Návštěvnost článků
Obsah tohoto čísla
TIP: publikace České dějiny do roku 1914 Evropa do roku 1914 a od hlavního redaktora stránek Čelem vzad.
Přejít o stránku zpět   Vytisknout tuto stránku   Poslat článek e-mailem   Kniha hostů   Přejít o stránku vpřed