Čelem vzad číslo 10 - Křížem krážem

Přejít o stránku zpět   Vytisknout tuto stránku   Poslat článek e-mailem   Kniha hostů   Přejít o stránku vpřed

TIP: publikace České dějiny do roku 1914 Evropa do roku 1914 a od hlavního redaktora stránek Čelem vzad.
Ostatní články v této kapitole: Jubileum časopisu
Zobrazit všechny články v této kapitole
Návštěvnost článků
Obsah tohoto čísla

Rejstřík Čelem vzad č. 1 - 10


Hodnocení článku: 1.77 Hodnocení 1.77 z 5 (13 hodnocení)
 
Ohodnoťte článek "Rejstřík Čelem vzad č. 1 - 10":
 Hodnocení 1 z 5 (nejhorší)
 Hodnocení 2 z 5
 Hodnocení 3 z 5
 Hodnocení 4 z 5
 Hodnocení 5 z 5 (nejlepší)

Obsah časopisu

Číslo za názvem článku označuje příslušné číslo časopisu; články dělíme do několika rubrik, které ne vždy respektují původní začlenění – celkově je chápeme jako orientační. Příspěvky v rubrikách Praha, Památky/Umění a Křížem krážem jsou řazeny abecedně podle svých názvů, oddíly Osobnosti, Život ve staletích a Ostatní články jsou pro lepší orientaci řazeny v přibližné chronologii podle témat článků. Příspěvky ve zbývajících rubrikách respektují pořadí jednotlivých čísel časopisu.

Praha
 1. Domovní znamení staré Prahy (1)
 2. Ohlédnutí za Josipem Plečnikem (3)
 3. Karmelitáni a Pražské Jezulátko (10)
 4. Pražská muzea / Národní muzeum (1+2), Muzeum hlavního města Prahy (3), Uměleckoprůmyslové muzeum (4), Židovské muzeum (5), Národní technické muzeum (6), Památník Františka Palackého (6), Muzeum pražského vodárenství (7)
 5. Pražské románské kostely (1)
Památky / Umění
 1. Býčí sklála (8)
 2. Bergstaden Røros (10)
 3. Litomyšl (9)
 4. Novověká umělecká revoluce (Impresionismus) (5+6)
 5. Olomouc – sousoší Nejsvětější Trojice (9)
 6. Památky Čech a Moravy – anketa (3)
 7. Pernštejn (8)
 8. Pernštejnské hrady (5)
 9. Příběh jedné veduty poklidného maloměsta (9)
 10. Světové kulturní dědictví UNESCO + příloha Evropské památky UNESCO (10)
 11. Uherčice (7)
 12. Vila Tugendhat (10)
 13. Záhadná místa modré planety / Stonehenge (3), Chartres (4), Pyramidy v Gíze (5), Kamenné aleje v Bretani (6), Glastonbury – legendární Avalon? (7)
Osobnosti
 1. Gaius Iulius Caesar (2)
 2. Octavianus Augustus (3+5)
 3. Boleslav II. (8)
 4. Svatý Vojtěch a idea evropanství (5)
 5. Břetislav a Jitka (6)
 6. Čingischán (5)
 7. Johann Gutenberg (4)
 8. Dracula (1)
 9. Svatý Ignác z Loyoly (7)
 10. Jeho Katolické Veličenstvo král Filip II. (6)
 11. Petr Vok na Bechyni (7)
 12. Ludvík XIII. a kardinál Richelieu, král(ové) Francie (10)
 13. Flora Mac Donaldová a Bonnie Princ Charlie (5)
 14. Jan Nepomucký (9)
 15. Česká barokní legenda (Jan Nepomucký) (3)
 16. Händel (8)
 17. Giacomo Casanova (6)
 18. Kateřina Veliká – sny a skutečnost (9)
 19. Ludvík XIV. a Marie Antoinetta (2)
 20. Berchtoldové z Uherčic (10)
 21. Sissi – rakouská císařovna (1)
 22. Objevitelé zašlé slávy (J. F. Champollion a B. Hrozný) (3)
 23. Padlý vítěz – Josef František (4)
 24. Ota Sekyrka – Muž Určený K Likvidaci (10)
Život ve staletích
 1. Historie královské hry – šachu (4)
 2. Hudba a tanec starověkého Egypta (8)
 3. Móda v průběhu staletí (2)
 4. Mumifikace (10)
 5. O vývoji českého sklářství (7)
 6. Odívání starověkého Řecka (10)
 7. Oko za oko, zub za zub (5)
 8. Písmo OGAM (4)
 9. Počátky filmu (4)
 10. Počátky filozofie (2)
 11. Počátky vzduchoplavby (2)
 12. Renesanční umělci (9)
 13. Šlechta – Stůl a šatník doby jagellonské (7)
 14. Šlechta – Urozenost a pýcha urozenosti (7)
 15. Tramvajová doprava a její vliv na rozvoj měst (9)
 16. Židovské tradice a zvyky (6+7+8)
Ostatní články
 1. Protoindické období (1)
 2. Keltové (4)
 3. Římské diktatuty (9)
 4. Masada – dobyta, ale neporažena (3)
 5. Příběhy mrtvého moře (1+2)
 6. Dívčí válka (Dívky bojovnice – pravda i legendy) (8)
 7. Muslimská říše na Pyrenejském poloostrově 711 – 1492 (4)
 8. Kdo objevil Ameriku? (8)
 9. Křižáci ve Svaté zemi (10)
 10. Pád katarské země (8)
 11. XIX. ekumenický koncil v Tridentu (5)
 12. Francouzské náboženské války (3+4)
 13. Losinský a šumperský hon na čarodějnice z let 1678 – 1696 (2)
 14. Pravdivá gruntovní Zpráva a vypsání o Baroku, zejména českém, nově na světlo uvedená a vydaná (Polemicky o baroku) (4)
 15. Jakobíni a revoluce (5)
 16. Indiáni? Indiáni! (5)
 17. Vyhlášení státu Izrael (2)
 18. Paradox na Sinaji (3)
 19. Česká egyptologie (3)
Rozhovor
 1. Petr Čornej (2)
 2. Robert Kvaček (3+4)
 3. František Šmahel (6)
 4. Dušan Třeštík (7)
 5. Jaroslav Pánek (8)
 6. Miroslav Hroch (9)
 7. Čtyři historikové o středověku a raném novověku (T. Edel, J. Válka, J. Pánek, D. Uhlíř) (9)
 8. Jan Křen (10)
Přečtěte si s námi
 1. D. Třeštík: Vražda knížete Václava (7)
 2. J. Pánek: Petr Vok a msta rybníkářů (8)
 3. M. Hroch: Reformy Josefa II. – v perspektivě „zdola“ (9)
 4. J. Křen: Česko – německé vztahy do r. 1918 (10)
České dějiny v obrazech
 1. Kněžna Ludmila (6)
 2. Kníže sv. Václav (7)
 3. Třicetiletá válka – osobnosti (9)
Obrazové přílohy
 1. Obrazová galerie českých knížat a králů (3)
 2. České hrady – základní typy (4)
 3. Habsburkové na českém trůně (5)
 4. Ženy v českých dějinách (6)
 5. Králové Západu (7)
 6. Pražský hrad (8)
 7. Veduty Českého Krumlova (9)
 8. Grafika M. B. Brauna (10)
Křížem krážem
 1. Galerie, muzea, výstavy (1, 2)
 2. Jubileum časopisu (10)
 3. Krátce o různém (1, 2, 7 – 9)
 4. Nové knihy (1 – 9)
 5. Ohlasy na články (2 – 4)
 6. Úsměvy historie (1 – 4, 6, 8)


Rejstřík autorů

V abecedním pořadí jsou uvedena jména všech připěvatelů s uvedením čísla jejich příspěvku podle obsahového rejstříku. Vypisujeme nejen články, ale také podíl na rozhovorech, výjimečně také na rubrice Křížem krážem (pokud se jedná o větší příspěvek). Kurzívou jsou v seznamu vyznačeni ti autoři, kteří nemají přímou vazbu na Gymnázium Budějovická. Redakční příspěvky nejsou v tomto autorském rejstříku vyznačeny.

Arbanová Linda 54
Belloňová Pavla 30
Beneš Ladislav 57
Beran Aleš 19, 20, 78, 105 (v č. 3)
Blechová Helena 49, 60, 105 (v č. 2)
Bystřický Lubor 52, 73
Cuřín Richard 43
Černíková Adéla 8
Dvořáček Tomáš 38, 85
Eichl Radek 61, 103 (v č. 7)
Freidinger Jan 41
Hána Petr 17
Havlík Jiří 9, 59, 70, 78, 80, 81
Himmer Ondřej 67, 85
Horák Daniel 63, 76, 79
Hůlková Kateřina 7, 66, 103 (v č. 8)
Chleborád Martin 27, 28, 33, 34, 37, 69, 72
Jakab Martin 14
Jalůvková Klára 48
Klečková Kateřina 75
Kobr Tomáš 46
Kubátová Eva 3, 32
Levorová Marta 2, 4 (v č. 1 – 7), 22
Macura Michal 83
Machačka Jakub 12, 16, 36, 82, 83
Mauleová Blanka 23, 31, 47, 68, 105 (v č. 3)
Neustupný Zdeněk 5
Petříková Monika 39
Pilnáčková Lucie 1, 25, 40, 79
Pírková Dita 35, 65, 78, 79, 80, 81
Plundr Otakar 51
Přenosilová Eva 4 (v č. 6), 29, 44
Přikrylová Jana 24, 26, 50, 77, 79
Sekyrka Michael 42
Stránský Matěj 62, 79
Strouhal Vladimír 53
Svobodová Barbora 45
Šafránek Vojtěch 55, 82
Šestáková Irena 74
Šimek Karel 21
Špaček Jan 21
Tarčániová Mariana 71
Vratišovský Karel 6, 18 (v č. 3 – 7)
Winklerová Dagmar 64
Woitsch Jiří 13
Zamykalová Martina 56, 58 (v č. 6 – 8)


Redakce

hlavní redakce: Mgr. Jan Kvirenc
redakce č. 1 – 8 (včetně grafického zpracování a přípravy k tisku): Otakar Plundr
redakce č. 9 a 10 (včetně grafického zpracování a přípravy k tisku) + internetové stránky:Petr Mazánek
technická spolupráce u č. 9 + 10: Filip Lehovec
 
Ohodnoťte článek "Rejstřík Čelem vzad č. 1 - 10":
 Hodnocení 1 z 5 (nejhorší)
 Hodnocení 2 z 5
 Hodnocení 3 z 5
 Hodnocení 4 z 5
 Hodnocení 5 z 5 (nejlepší)


Ostatní články v této kapitole: Jubileum časopisu
Zobrazit všechny články v této kapitole
Návštěvnost článků
Obsah tohoto čísla
TIP: publikace České dějiny do roku 1914 Evropa do roku 1914 a od hlavního redaktora stránek Čelem vzad.
Přejít o stránku zpět   Vytisknout tuto stránku   Poslat článek e-mailem   Kniha hostů   Přejít o stránku vpřed