Čelem vzad číslo 9 - Křížem krážem

Přejít o stránku zpět   Vytisknout tuto stránku   Poslat článek e-mailem   Kniha hostů   Přejít o stránku vpřed

TIP: publikace České dějiny do roku 1914 Evropa do roku 1914 a od hlavního redaktora stránek Čelem vzad.
Ostatní články v této kapitole: Krátce o různém
Zobrazit všechny články v této kapitole
Návštěvnost článků
Obsah tohoto čísla

Nové knihy


Hodnocení článku: 5 Hodnocení 5 z 5 (1 hodnocení)
 
Ohodnoťte článek "Nové knihy":
 Hodnocení 1 z 5 (nejhorší)
 Hodnocení 2 z 5
 Hodnocení 3 z 5
 Hodnocení 4 z 5
 Hodnocení 5 z 5 (nejlepší)

Na začátku roku 2001 jsme se ohlédli za knižní produkcí roku 2000 - snad vás náš výběr upozorní alespoň na některé zajímavé tituly s historickou tematikou:

Souhrnná zpracování:
Dějiny Kanady
L. Rovná, M. Jindra: Dějiny Kanady
     NLN, Praha 2000, 438 s.
Dějiny Rumunska
     NLN, Praha 2000, 544 s.
T. W. Moody, F. X. Martin a kol.: Dějiny Irska
     NLN, Praha 2000, 420 s.
Kutná Hora - Dějiny českých měst
     NLN, Praha 2000, 568 s.
V. Ledvinka, J. Pešek: Praha - Dějiny českých měst
     NLN, Praha 2000, 820 s.
P. Aries: Dějiny smrti I. + II.
Kutná Hora      Argo, Praha 2000, 360 + 412 s.

Dějiny středověku:

F. Šmahel: Idea národa v husitských Čechách
     Argo, Praha 2000, 346 s.
J. Čechura: České země v letech 1378 - 1437 (Lucemburkové na českém trůně II.)
     Libri, Praha 2000, 440 s.
J. Kejř: Husův proces
     Vyšehrad, Praha 2000, 236 s.
F. Seibt: Lesk a bída středověku
     Mladá fronta, Praha 2000, 424 s.
M. Lambert: Středověká hereze
     Argo, Praha 2000, 600 s.
Husův proces B. Krzemieńska, A. Merhautová, D. Třeštík: Moravští Přemyslovci ve znojemské rotundě
     SET OUT, Praha 2000, 152 s.
P. Čornej: Velké dějiny zemí Koruny české V. 1402 - 1437
     Paseka, Praha - Litomyšl 2000, 792 s.
W. Paravicini: Karel Smělý - Zánik domu burgundského
     Paseka, Praha - Litomyšl 2000, 120 s.

Raný novověk:

P. Englund: Nepokojná léta (Historie třicetileté války)
     NLN, Praha 2000, 679 s.
P. Klučina: Třicetiletá válka - obraz doby 1618 - 1648
     Paseka, Prah - Litomyšl 2000, 416 s.
B. Coward: Oliver Cromwell
     Prostor, Praha 2000, 216 s.
C. Ginzburg: Sýr a červi - svět jednoho mlynáře kolem roku 1600
     Argo, Praha 2000, 224 s.
J. Neumann: Škrétové
     Akropolis, Praha 2000, 160 s.

19. a 20. století:

V. Nálevka: Světová politika ve 20. století I. + II.
     Nakl. A. Skřivan ml., Praha 2000, 272 + 288 s.
A. Ort: Evropa ve 20. století
     Arista, Praha 2000, 392 s.
A. Klimek: Velké dějiny zemí Koruny české XIII. 1918 - 1929
     Paseka, Praha - Litomyšl 2000, 824 s.
Z. Kárník: České země v éře První republiky 1918 - 1938 I. (Vznik, budování a zlatá léta repub-liky 1918 - 29)
     Libri, Praha 2000, 576 s.
J. Vykoukal, B. Litera, M. Tejchman: Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944 - 1989
Porozumění      Libri, Praha 2000, 864 s.
A. Bachoudová: Franco aneb úspěch obyčejného člověka
     Themis, Praha 2000, 574 s.
J. Galandauer: František Ferdinand d´Este - následník trůnu
     Paseka, Praha - Litomyšl 2000, 326 s.
K. Kaplan: Kořeny československé reformy 1968
     Doplněk, Brno 2000, 326 s.
H. Lemberg: Porozumění - Češi - Němci - východní Evropa 1848 - 1948
     NLN, Praha 2000, 352 s.
M. Lenderová: Zdenka Braunerová
     Mladá fronta, Praha 2000, 256 s.
R. Sak, Z. Bezecný: Dáma z rajského ostrova (Sidonie Nádherná a její svět)
     Mladá fronta, Praha 2000, 256 s.

Encyklopedie:
Loretánské kaple
V. Dudák a kol.: Encyklopedie světové architektury I. + II. (Od menhiru k dekonstruktivismu)
     Baset, Praha 2000, 1034 s.
N. Profantová, M. Profant: Encyklopedie slovanských bohů a mýtů
     Libri, Praha 2000, 260 s.
J. Bukovský: Loretánské kaple v Čechách
     Libri, Praha 2000, 164 s.

 
Ohodnoťte článek "Nové knihy":
 Hodnocení 1 z 5 (nejhorší)
 Hodnocení 2 z 5
 Hodnocení 3 z 5
 Hodnocení 4 z 5
 Hodnocení 5 z 5 (nejlepší)


Ostatní články v této kapitole: Krátce o různém
Zobrazit všechny články v této kapitole
Návštěvnost článků
Obsah tohoto čísla
TIP: publikace České dějiny do roku 1914 Evropa do roku 1914 a od hlavního redaktora stránek Čelem vzad.
Přejít o stránku zpět   Vytisknout tuto stránku   Poslat článek e-mailem   Kniha hostů   Přejít o stránku vpřed