Čelem vzad číslo 11 - České dějiny v obrazech

Přejít o stránku zpět   Vytisknout tuto stránku   Poslat článek e-mailem   Kniha hostů   Přejít o stránku vpřed

TIP: publikace České dějiny do roku 1914 Evropa do roku 1914 a od hlavního redaktora stránek Čelem vzad.
Předcházející kapitola: Křížem krážem
Návštěvnost článků
Obsah tohoto čísla

Hrobka českých králů

Autor: redakce
Hodnocení článku: 4.2 Hodnocení 4.2 z 5 (137 hodnocení)
 
Ohodnoťte článek "Hrobka českých králů":
 Hodnocení 1 z 5 (nejhorší)
 Hodnocení 2 z 5
 Hodnocení 3 z 5
 Hodnocení 4 z 5
 Hodnocení 5 z 5 (nejlepší)
Královský hrobka - současný stav

Královská hrobka z doby Rudolfa II. (1590): jednokoromorová (9,29 x 5,2 m), valená klenba; nejradikálnější a poslední úpravy 1928/35. Nový přístup k hrobce, vlastní vstup, vnitřní rozvrh hrobky: Kamil Hilbert. Konečná úprava 1934/35 Kamil Roškot: stěny i klenbu pokrývá žlutošedozelená mozaika bez ornamentů, na podlaze mramorové desky, jejichž ornament sleduje půdorys jednotlivých sargofágů (např. kruhy kolem ústředního sargofágu Karla IV.) + nové, stejně velké sargofágy, lišící se v architektonickém. ztvárnění i užitém materiálu. Hrobka slavnostně vysvěcena pražským arcibiskupem 2. 11. 1935; poslední antropologický výzkum v 70. a 80. letech 20. stol.

Colinovo mauzoleum

Colinovo mauzoleum (nad královskou hrobkou) objednali Maxmilián II. a jeho bratr Ferdinand Tyrolský, dokončit nechal Rudolf II. (1590). Autor nizozemský sochař A. Colin, práce od r. 1569. Uprostřed náhrobku z bílého mramoru ležící postavy Ferdinanda I., po jeho pravé ruce syn Maxmilián II., po levé manželka Anna (všichni tři do nadzemní části mauzolea také pohřbeni). Po stranách náhrobku 7 andílků, v nohách Ferdinanda socha vzkříšeného Krista. Po stranách tumby reliéfní medailony českých panovníků + erby císařských zemí. Kolem celého náhrobku kovaná a tepaná mříž od G. Schmidthammera. Mauzoleum otevřeno prvně až v 70. letech 20. stol.


Hrobka v roce 1743    Hrobka s rozpadlými rakvemi v r. 1928




Pohřbení v královské hrobce a mauzoleu

Královská hrobka
čísla za jménem odpovídají číslu na plánku podzemí Svatovítského chrámu

Karel IV. (č. 5) *14. 5. 1316 (vládl od r. 1346), †29. 11. 1378
   syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny
Jiří z Poděbrad (č. 6) *asi duben 1420 (vládl od 1458), †22. 3. 1471
   syn Viktorina z Poděbrad a Kunštátu a zřejmě Anny z Vartenberka
manželky Karla IV. (č. 7):
   1. Blanka z Valois (*1316, sňatek 1323, †1. 8. 1348)
   2. Anna Falcká (*1329, sňatek 1349, †2. 2. 1353)
   3. Anna Svídnická (*1339, sňatek 1353, †11. 7. 1362)
   4. Alžběta (Eliška) Pomořanská (*1347?, sňatek 1363, †14.-15. 2. 1393)
Jan Zhořelecký (č. 8) *15. 6. 1370, †1. 3. 1396
   markrabě braniborský a vévoda zhořelecký, 4. syn Karla IV., matka Alžběta Pomořanská; v sargofágu uložen spolu s pozůstatky neznámých osob
Ladislav Pohrobek (č. 9) *22. 2. 1440 (vládl od 1453), †23. 11. 1457
   syn Albrechta II. Habsburského a Alžběty Lucemburské (dcery Zikmunda)
Václav IV. (č. 10) *26. 2. 1361 (vládl od r. 1378), †16. 8. 1419
   syn Karla IV. a Anny Svídnické; v sargofágu spolu se svou 1. manželkou
Johanna Bavorská (č. 10) *1356, sňatek 1370, †31. 12. 1386
   1. manželka Václava IV.; v sargofágu spolu se svým manželem
Rudolf II. (č. 11) *18. 7. 1552 (vládl od 1576), †20. 1. 1612
   syn Maxmiliána II. a Marie Španělské; původní cínový sargofág
Václav (č. 12) *1350, †1351
   1. syn Karla IV., matka Anna Falcká; v hrobě i další pozůstatky nedospělých dětí Karla IV.
hrob tří Habsburků (č. 13):
   1. Eleonora *4. 11. 1568, †1. 3. 1580
      dcera Maxmiliána II. a Marie Španělské, sestra Rudolfa II.
   2. Rudolf I. Habsburský, zv. Kaše *asi 1281 (vládl od 1306), †3.-4. 7. 1307
       syn Albrechta Habsburského a Alžběty Goricko-Tyrolské
   3. Rudolf, vévoda rakouský *1270, †10. 5. 1290
      syn římského krále Rudolfa I. Habsb. (†1291) a Gertrudy z Hohenbergu
Marie Amálie (č. 14) *26. 2. 1746, †16. 6. 1804
   vévodkyně parmská, dcera Františka Štěpána Lotrinského a Marie Terezie,sestra Josefa II., Leopolda II. a Marie Antoinetty; původní cínová rakev


Podzemí Svatovítského chrámu Podzemí Svatovítského chrámu:
(podle P. Chotěbora)
1 - východní krypta baziliky sv. Víta,
2 - zbytek severní apsidy rotundy sv. Víta,
3 - jižní apsida rotundy,
4 - královská hrobka:
     5 - Karel IV.;
     6 - Jiří z  Poděbrad;
     7 - manželky Karla IV.;
     8 - Jan Zhořelecký a neznámé osoby;
     9 - Ladislav Pohrobek;
   10 - Václav IV. a Johanna Bavorská;
   11 - Rudolf II.;
   12 - Václav;
   13 - Eleonora, Rudolf I., Rudolf;
   14 - Marie Amálie

Colinovo mauzoleum

Ferdinand I. *10. 3. 1503 (vládl od 1526), †25. 7. 1564
   syn Filipa Sličného Habsburského a Juany Šílené
Anna Jagellonská *23. 7. 1503, sňatek 1516, †27. 1. 1547
   manželka Ferdinanda I., dcera Vladislava Jagellonského a Anny z Foix
Maxmilián II. *31. 7. 1527 (vládl od 1564), †12. 10. 1576
   syn Ferdinanda I. a Anny Jagellonské


Použitá literatura:
M. Bravermanová, M. Lutovský, Hroby a pohřebiště českých knížat a králů, Praha 2001
A. Merhautová (edit.), Katedrála sv. Víta v Praze, Praha 1994
E. Vlček - různé publikace z antropologických výzkumů

 
Ohodnoťte článek "Hrobka českých králů":
 Hodnocení 1 z 5 (nejhorší)
 Hodnocení 2 z 5
 Hodnocení 3 z 5
 Hodnocení 4 z 5
 Hodnocení 5 z 5 (nejlepší)


Následující kapitola: Příloha
Návštěvnost článků
Obsah tohoto čísla
TIP: publikace České dějiny do roku 1914 Evropa do roku 1914 a od hlavního redaktora stránek Čelem vzad.
Přejít o stránku zpět   Vytisknout tuto stránku   Poslat článek e-mailem   Kniha hostů   Přejít o stránku vpřed