Čelem vzad číslo 9

Foto titulní strany, Foto zadní strany, Úvodní strana tohoto čísla, Obsah všech čísel
Obsah čísla
Památky UNESCO
     Litomyšl
     Olomouc - sousoší Nejsvětější trojice
Osobnosti
     Jan Nepomucký
     Kateřina Veliká - sny a skutečnost
Články
     Renesanční umělci
     Příběh jedné veduty poklidného maloměsta
     Římské diktatury
     Tramvajová doprava a její vliv na rozvoj měst
Rozhovor
     Univ. prof. Miroslav Hroch
     Čtyři historikové o středověku a raném novověku
Křížem krážem
     Nové knihy
     Krátce o různém
Příloha
     Přečtěte si s námi: Velká podívaná pro lid

Součástí tohoto čísla je i obrazová příloha "Třicetiletá válka - osobnosti", která se nachází pouze v tištěné verzi časopisu.


Autoři příspěvků:

Linda Arbanová, Ladislav Beneš, Adéla Černíková, Radek Eichl, Martin Jakab, Eva Kubátová, Jakub Machačka, M. Macura