Čelem vzad číslo 10 - úvodJubilejní Čelem vzad


"Čelem vzad" hrdě vpřed! (Občasníku Čelem vzad k jubileu)
   Zajímá vás, jak se tančilo ve starověkém Egyptě, jaké tradice dodržují Židé o šabatu či jak dopadli languedočtí kataři? Nebo se chcete dozvědět, proč začali studovat dějiny naši přední historici? A co takhle přehled odborné literatury, která by vám neměla ujít? Ještě mnohé další (např. zajímavé přílohy) nabízí studentský občasník Čelem vzad. A autorů jednotlivých příspěvků jsem jen ve dvou posledních číslech napočítala více než patnáct. Zdá se to neuvěřitelné, vždyť doba je těžká, studenti povrchní a učitelé ve volném čase vydělávají peníze. A tak nelukrativní obor, jako je historie, těžko dnes může někoho z mladých zajímat!
   Ale dějiny jsou plné paradoxů, a snad právě proto může vznikat na jednom pražském gymnáziu časopis, z něhož přímo vyzařuje zájem o události minulé, jejich příčiny i různé interpretace. I úsilí dobrat se vlastního názoru. A čeští studenti, obviňovaní na základě různých mezinárodních srovnávacích testů tu z oné, tu z jiné neschopnosti, prokazují zde orientaci ve vědecké literatuře, mnohdy dokonce zahraniční provenience (samozřejmě v originále), ale i vynikající argumentační, stylistické a v neposlední řadě bezchybné gramatické znalosti. Jejich studie jsou čtivé, poutavé, témata pestrá a zajímavá. A považte dokonce, tento občasník má řadu odběratelů z mimopražských i z mimoškolních kruhů.
   Že nevíte, jak se vyvíjelo české sklářství nebo jak se stolovalo v době jagellonské? Objednejte si Čelem vzad a hned budete moudřejší. Zajímá vás historie českých a moravských měst, hradů a zámků? Tip na výlet najdete v Čelem vzad. Zdá se vám, že se doba k historii staví zády? Časopis Čelem vzad vám tuto představu lehce vyvrátí. Nezbývá než zvolat: Občasníku Čelem vzad - hrdě vpřed! A díky.
                  Ilona Pařízková (Gymnázium Voděradská v Praze 10)

Toto číslo Čelem vzad je tak trochu jubilejní, výroční - jubileum jsme se však rozhodli oslavit především bohatostí obsahu; nezapomněli jsme však ani na malé dárky: grafiku M. B. Brauna pro vás všechny a pro naše nejvěrnější čtenáře navíc rejstřík všech deseti dosavadních čísel. (Ty si rovněž můžete připomenout reprodukcemi jejich titulních stránek na zadní straně obálky.) Ostatně pokud vám některé z posledních pěti čísel schází, můžete si o ně do konce kalendářního roku napsat.
Jsme rádi, že řada našich pravidelných čtenářů se s námi podělila o svoje dojmy, názory - a také četná blahopřání i povzbuzení do budoucna; kromě výše uvedené recenze je najdete v rubrice Křížem krážem. Rádi zveřejníme i další, třeba i prostřednictvím stále aktualizované a rozhojňované internetové verze našeho občasníku.
Nezbývá než připomenout, že kdy, v jaké podobě a zda vůbec spatří světlo světa číslo jedenácté, záleží především na vás, našich přispěvatelích a čtenářích! Za dosavadní podporu a zájem všem opravdu mnohokrát děkujeme!
Bronzové klepadlo ze svatovítské kaple sv. Václava (jehož se údajně v okamžiku své smrti Václav ve Staré Boleslavi držel - ve skutečnosti pochází asi až z 12. století) na přední straně obálky vás má nejenom symbolicky vyzvat k otevření časopisu, ale také pozvat na návštěvu "Středu Evropy kolem roku 1000". Do začátku června 2002 si v románských a gotických prostorách Starého královského paláce Pražského hradu můžete prohlédnout skoro tři tisíce (!) exponátů tohoto bezesporu unikátního mezinárodního výstavního projektu.Obsah tohoto čísla